Speso
startsida         styrelse        medlem         bilder        sponsorer          möten        kontakta oss


Styrelsen

Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterske Organisation.


SPESO är en organisation som startades i November 2001 av legitimerade sjuksköterskor som arbetar med plastikkirurgi. Organisationen verkar för att stödja utbildning och vidareutveckla organisationens medlemmar genom nära samarbete med plastikkirurger och specialister. Genom rådgivning mellan legitimerade sjuksköterskor och genom erfarenhetsutbyte stödjer medlemmarna varandra. Organisationen ordnar utbildning, studiebesök, föreläsningar och kurshelger. Strategier och mål för 2014

- Speso verkar för att utveckla kunskap och kompetens för sjuksköterskan inom plastikkirurgi.
- Verka i huvudsak i Sverige men också i Norden
- Skapa nätverk för sjuksköterskor inom plastikkirurgi
- Skapa möjlighet till utbildning genom stipendier
- Årsmöte 2014 22-23 november
puff


©2009 SPESO